Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 60252

Sist oppdatert: 2014-11-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 126 S (2013-2014), Innst. 29 S (2014-2015)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 54/2014 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) nr. 782/2013 om EU-miljømerket

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5142 13. nov 2014 Komiteens tilråding. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)