Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60251

Sist oppdatert: 2014-12-10 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 129 S (2013-2014), Innst. 68 S (2014-2015)

Beskrivelse: Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og EU om gjensidig adgang til fiske i Skagerrak for fartøyer som fører dansk, norsk eller svensk flagg

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5367 11. des 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)