Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60221

Sist oppdatert: 2015-02-02 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:87 S (2013-2014), Innst. 146 S (2014-2015)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sonja Mandt, Knut Storberget, Anna Ljunggren, Hege Haukeland Liadal, Arild Grande og Helga Pedersen om handlingsplan for en giftfri hverdag

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5516 3. feb 2015 Forslag nr. 5 og 6 på vegne av MDG. Nei 1% (1/100) 99% (99/100) 41% (69/169)
5517 3. feb 2015 Forslag nr. 3 og 4 på vegne av MDG, Sp og SV. Nei 10% (10/100) 90% (90/100) 41% (69/169)
5518 3. feb 2015 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av A, MDG, Sp og SV. Nei 42% (42/100) 58% (58/100) 41% (69/169)
5519 3. feb 2015 Romertall III. Nei 48% (48/100) 52% (52/100) 41% (69/169)
5520 3. feb 2015 romertallene I, II, IV og V. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)