Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60177

Sist oppdatert: 2014-12-10 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 26 (2013-2014), Innst. 55 S (2014-2015)

Beskrivelse: Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2014 og fisket etter avtalane i 2012 og 2013

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5368 11. des 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)