Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60176

Sist oppdatert: 2014-11-19 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 121 L (2013-2014), Innst. 47 L (2014-2015), Lovvedtak 4 (2014-2015)

Beskrivelse: Endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger mv. i plandelen)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5162 20. nov 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
5163 20. nov 2014 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)