Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60175

Sist oppdatert: 2014-12-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 120 L (2013-2014), Innst. 78 L (2014-2015), Lovvedtak 18 (2014-2015)

Beskrivelse: Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (Infoflyt-systemet mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5385 12. des 2014 Forslag nr. 1 på vegne av SV. Nei 9% (9/99) 91% (90/99) 41% (70/169)
5386 12. des 2014 Forslag nr. 2 på vegne av SV. Nei 48% (47/98) 52% (51/98) 42% (71/169)
5387 12. des 2014 Romertall II Ja 58% (57/99) 42% (42/99) 41% (70/169)
5388 12. des 2014 Romertall I og III. Ja 96% (93/97) 4% (4/97) 43% (72/169)
5389 12. des 2014 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 96% (90/94) 4% (4/94) 44% (75/169)