Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60174

Sist oppdatert: 2014-10-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 122 L (2013-2014), Innst. 18 L (2014-2015), Lovvedtak 1 (2014-2015)

Beskrivelse: Endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt - verneplikt for kvinner)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5133 14. okt 2014 Innstillingens tilråding Ja 94% (90/96) 6% (6/96) 43% (73/169)
5134 14. okt 2014 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 94% (96/102) 6% (6/102) 40% (67/169)