Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60173

Sist oppdatert: 2015-01-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 25 (2013-2014), Innst. 125 S (2014-2015)

Beskrivelse: Utdanning for utvikling

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5494 13. jan 2015 Innstillingens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)