Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60150

Sist oppdatert: 2014-11-24 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:9 (2013-2014), Innst. 42 S (2014-2015)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5183 25. nov 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)