Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60137

Sist oppdatert: 2014-06-18 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 119 S (2013-2014), Innst. 308 S (2013-2014)

Beskrivelse: Utbygging og finansiering av vegprosjekt og tiltak i Harstad kommune i Troms (Vegpakke Harstad) og overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5097 19. jun 2014 Innstillingens tilråding punkt 1 Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
5098 19. jun 2014 Innstillingens tilråding punkt 2 og 3 Ja 97% (91/94) 3% (3/94) 44% (75/169)