Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60136

Sist oppdatert: 2014-12-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 115 L (2013-2014), Innst. 114 L (2014-2015), Lovvedtak 20 (2014-2015)

Beskrivelse: Endringer i vegtrafikkloven mv. (ruspåvirket kjøring, gebyr for forvaltningskontroll, behandling av personopplysninger og unntak fra lovens motorvognbegrep)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5392 12. des 2014 Komiteens tilråding. Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)
5393 12. des 2014 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)