Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60133

Sist oppdatert: 2014-11-24 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 112 L (2013-2014), Innst. 49 L (2014-2015), Lovvedtak 8 (2014-2015)

Beskrivelse: Endringer i utlendingsloven (utvidelse av fremstillingsfristen ved pågripelse m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5180 25. nov 2014 Romertall I, § 106 tredje ledd Ja 98% (91/93) 2% (2/93) 45% (76/169)
5181 25. nov 2014 Resten av romertall I og romertall II Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
5182 25. nov 2014 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)