Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60130

Sist oppdatert: 2014-06-18 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 117 S (2013-2014), Innst. 307 S (2013-2014)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet (Endringar i "Regulativ for tillegg til utskrivne vernepliktige mannskap")

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5076 19. jun 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)