Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60129

Sist oppdatert: 2014-06-19 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 118 S (2013-2014), Innst. 311 S (2013-2014)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte arbeidsgiveravgiften og kompenserende tiltak)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5122 20. jun 2014 Forslag nr. 24 på vegne av SV. Nei 4% (4/100) 96% (96/100) 41% (69/169)
5123 20. jun 2014 Forslag nr. 2 - 23 og 25 på vegne av Sp. Nei 6% (6/101) 94% (95/101) 40% (68/169)
5124 20. jun 2014 Forslag nr. 1 på vegne av Sp og SV. Nei 10% (10/101) 90% (91/101) 40% (68/169)
5125 20. jun 2014 romertallene I og II. Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)
5126 20. jun 2014 romertallene III, IV, V, VI og VII. Ja 94% (87/93) 6% (6/93) 45% (76/169)