Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60128

Sist oppdatert: 2014-06-18 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 24 (2013-2014), Innst. 288 S (2013-2014)

Beskrivelse: Årsmelding 2013 for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5096 19. jun 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)