Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60127

Sist oppdatert: 2014-06-15 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 111 S (2013-2014), Innst. 292 S (2013-2014)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet (Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2014)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4960 16. jun 2014 Innstillingens tilråding: romertallene I og II. Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)