Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60013

Sist oppdatert: 2014-11-24 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 23 (2013-2014), Innst. 39 S (2014-2015)

Beskrivelse: Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2013

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5169 25. nov 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)