Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60012

Sist oppdatert: 2014-12-08 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 104 L (2013-2014), Innst. 103 L (2014-2015), Lovvedtak 15 (2014-2015)

Beskrivelse: Endringer i utlendingsloven m.m. (unntak fra taushetsplikt)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5331 9. des 2014 Innstillingens tilråding, romertall I ny § 84 b første ledd Ja 84% (85/101) 16% (16/101) 40% (68/169)
5332 9. des 2014 Innstillingens tilråding, romertall I ny § 84 b annet og tredje ledd, samt romertall II Nei 48% (48/101) 52% (53/101) 40% (68/169)
5333 9. des 2014 Forslag nr. 1 på vegne av A og Sp. Ja 99% (100/101) 1% (1/101) 40% (68/169)
5334 9. des 2014 Innstillingens tilråding, romertall III Ja 98% (99/101) 2% (2/101) 40% (68/169)
5335 9. des 2014 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 95% (96/101) 5% (5/101) 40% (68/169)