Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60009

Sist oppdatert: 2014-06-18 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 98 S (2013-2014), Innst. 278 S (2013-2014)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet (Gjennomføring av Joint Strike Missile utvikling trinn 3)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5074 19. jun 2014 Forslag nr. 1 på vegne av SV. Nei 4% (4/101) 96% (97/101) 40% (68/169)
5075 19. jun 2014 Innstillingens tilråding, romertallene I og II. Ja 96% (90/94) 4% (4/94) 44% (75/169)