Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60008

Sist oppdatert: 2014-06-19 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 100 S (2013-2014), Innst. 257 S (2013-2014)

Beskrivelse: Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Belgia, undertegnet i Oslo 23. april 2014

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5127 20. jun 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)