Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60005

Sist oppdatert: 2014-11-10 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 22 (2013-2014), Innst. 25 S (2014-2015)

Beskrivelse: Noregs deltaking i den 68. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 67. generalforsamlinga i FN

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5140 11. nov 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)