Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60004

Sist oppdatert: 2014-06-18 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 107 S (2013-2014), Innst. 283 S (2013-2014)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Costa Rica og Panama av 24. juni 2013

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5093 19. jun 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)