Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59999

Sist oppdatert: 2014-12-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:78 L (2013-2014), Innst. 82 L (2014-2015)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Henriksen, Hadia Tajik, Knut Storberget og Bård Vegard Solhjell om endring i § 3 i lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) (kriminalomsorgens ansvar for å ivareta barn av domfelte/innsatte mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5394 12. des 2014 Forslag nr. 1 på vegne av A og Sp. Nei 44% (44/99) 56% (55/99) 41% (70/169)
5395 12. des 2014 Komiteens tilråding. Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)