Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59973

Sist oppdatert: 2014-12-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:73 S (2013-2014), Innst. 52 S (2014-2015)

Beskrivelse: Representantforslag frå stortingsrepresentantane Fredric Holen Bjørdal, Dag Terje Andersen, Anette Trettebergstuen og Lise Christoffersen om strategi for betre arbeidsmoglegheiter for menneske med nedsett arbeidsevne

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5278 8. des 2014 Forslag nr. 2 på vegne av Sp. Nei 9% (10/106) 91% (96/106) 37% (63/169)
5279 8. des 2014 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV. Nei 41% (43/106) 59% (63/106) 37% (63/169)
5280 8. des 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)