Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59951

Sist oppdatert: 2014-12-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:7 (2013-2014), Innst. 101 S (2014-2015)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetatens grensekontroll

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5449 15. des 2014 Komiteens tilråding. Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)