Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59946

Sist oppdatert: 2016-03-30 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:31 (2011-2012) romertall IX, Innst. 165 S (2015-2016)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter (romertall IX)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7020 31. mar 2016 Forslag nr. 1 på vegne av A. Nei 34% (55/163) 66% (108/163) 4% (6/169)
7021 31. mar 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (163/163) 0% (0/163) 4% (6/169)