Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59945

Sist oppdatert: 2015-05-31 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:30 (2011-2012) romertallene X og XXIV, Innst. 263 S (2014-2015)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Anders Anundsen, Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter (romertallene X og XXIV)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5905 1. jun 2015 Forslag nr. 1 på vegne av Sp og SV. Nei 10% (17/167) 90% (150/167) 1% (2/169)
5906 1. jun 2015 Romertall I Ja 100% (167/167) 0% (0/167) 1% (2/169)
5907 1. jun 2015 Romertall II Ja 90% (150/167) 10% (17/167) 1% (2/169)