Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59872

Sist oppdatert: 2014-06-15 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 96 L (2013-2014), Innst. 263 L (2013-2014), Lovvedtak 66 (2013-2014)

Beskrivelse: Endringer i straffeloven 1902 (foreldelse)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4911 16. jun 2014 Komiteens tilråding Ja 95% (96/101) 5% (5/101) 40% (68/169)
4912 16. jun 2014 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 95% (98/103) 5% (5/103) 39% (66/169)