Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59868

Sist oppdatert: 2014-06-19 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 93 S (2013-2014), Innst. 260 S (2013-2014)

Beskrivelse: Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5100 20. jun 2014 Forslag nr. 34 på vegne av MDG. Nei 2% (2/106) 98% (104/106) 37% (63/169)
5101 20. jun 2014 Forslag nr. 33 på vegne av MDG. Nei 5% (5/106) 95% (101/106) 37% (63/169)
5102 20. jun 2014 Forslag nr. 21, 24 og 29 på vegne av SV. Nei 5% (5/106) 95% (101/106) 37% (63/169)
5103 20. jun 2014 Forslag nr. 22, 23, 25, 26 og 28 på vegne av SV. Nei 6% (6/106) 94% (100/106) 37% (63/169)
5104 20. jun 2014 Forslag nr. 27 på vegne av SV. Nei 40% (42/106) 60% (64/106) 37% (63/169)
5105 20. jun 2014 Forslag nr. 12 og 20 på vegne av Sp. Nei 6% (6/106) 94% (100/106) 37% (63/169)
5106 20. jun 2014 Forslag nr. 14 på vegne av Sp. Nei 9% (10/106) 91% (96/106) 37% (63/169)
5107 20. jun 2014 Forslag nr. 13, 15 og 17 - 19 på vegne av Sp. Nei 10% (11/106) 90% (95/106) 37% (63/169)
5108 20. jun 2014 Forslag nr. 16 på vegne av Sp. Nei 45% (47/105) 55% (58/105) 38% (64/169)
5109 20. jun 2014 Forslag nr. 7 på vegne av A. Nei 35% (37/106) 65% (69/106) 37% (63/169)
5110 20. jun 2014 Forslag nr. 8 på vegne av A. Nei 41% (43/105) 59% (62/105) 38% (64/169)
5111 20. jun 2014 Forslag nr. 9 - 11 på vegne av A. Nei 38% (39/104) 63% (65/104) 38% (65/169)
5112 20. jun 2014 Forslag nr. 2 på vegne av A og SV. Nei 36% (36/101) 64% (65/101) 40% (68/169)
5113 20. jun 2014 Forslag nr. 5 og 6 på vegne av A og SV. Nei 43% (43/101) 57% (58/101) 40% (68/169)
5114 20. jun 2014 Forslag nr. 3 på vegne av A og SV. Nei 37% (37/101) 63% (64/101) 40% (68/169)
5115 20. jun 2014 Forslag nr. 4 på vegne av A og SV. Nei 42% (42/101) 58% (59/101) 40% (68/169)
5116 20. jun 2014 Forslag nr. 32 på vegne av H, FrP, KrF og V. Ja 95% (94/99) 5% (5/99) 41% (70/169)
5118 20. jun 2014 Alternativt mellom Forslag nr. 31 fra H, FrP, KrF og V og Forslag nr. 30 fra Sp. Ja 57% (58/101) 43% (43/101) 40% (68/169)
5117 20. jun 2014 Alternativt mellom Forslag nr. 31 fra H, FrP, KrF og V og Forslag nr. 30 fra Sp. Nei 43% (43/101) 57% (58/101) 40% (68/169)
5119 20. jun 2014 Alternativ votering mellom innstillingen Stor bokstav A Romertall I og forslag nr.1 fra FrP, H og V Nei 48% (48/101) 52% (53/101) 40% (68/169)
5120 20. jun 2014 Alternativ votering mellom innstillingen Stor bokstav A Romertall I og forslag nr.1 fra FrP, H og V Ja 52% (53/101) 48% (48/101) 40% (68/169)
5121 20. jun 2014 Stor bokstav A og B Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)