Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59835

Sist oppdatert: 2014-06-15 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 85 L (2013-2014), Innst. 254 L (2013-2014), Lovvedtak 91 (2013-2014)

Beskrivelse: Endringar i yrkestransportlova (gjennomføring av EØS-reglar om busspassasjerrettar)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4974 16. jun 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)
4975 16. jun 2014 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)