Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59833

Sist oppdatert: 2014-06-15 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 86 L (2013-2014), Innst. 294 L (2013-2014), Lovvedtak 74 (2013-2014)

Beskrivelse: Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4933 16. jun 2014 Forslag nr. 6 - 8 på vegne av SV. Nei 4% (4/104) 96% (100/104) 38% (65/169)
4934 16. jun 2014 Forslag nr. 5 på vegne av Sp. Nei 6% (6/104) 94% (98/104) 38% (65/169)
4935 16. jun 2014 Forslag nr. 4 på vegne av A. Nei 33% (34/104) 67% (70/104) 38% (65/169)
4936 16. jun 2014 Forslag nr. 1 - 3 på vegne av A og SV. Nei 37% (38/104) 63% (66/104) 38% (65/169)
4937 16. jun 2014 Komiteens tilråding Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)
4938 16. jun 2014 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)