Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59832

Sist oppdatert: 2014-06-15 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 87 L (2013-2014), Innst. 265 L (2013-2014), Lovvedtak 88-89 (2013-2014)

Beskrivelse: Endringer i børsloven og verdipapirhandelloven mv. og lov om kredittvurderingsbyråer

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4970 16. jun 2014 Stor bokstav A og B. Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)
4971 16. jun 2014 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)