Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59830

Sist oppdatert: 2014-06-16 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 91 S (2013-2014), Innst. 279 S (2013-2014)

Beskrivelse: Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1316/2013 om opprettelse av en ordning for et sammenkoplet Europa (2014-2020)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5019 18. jun 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)