Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59828

Sist oppdatert: 2014-06-18 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 89 S (2013-2014), Innst. 291 S (2013-2014)

Beskrivelse: Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EURES-aksen i forordning (EU) nr. 1296/2013, programmet for sysselsetting og sosial innovasjon EaSI (2014-2020)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5094 19. jun 2014 Forslag nr. 1 på vegne av A. Nei 34% (34/100) 66% (66/100) 41% (69/169)
5095 19. jun 2014 Innstillingens tilråding Ja 94% (94/100) 6% (6/100) 41% (69/169)