Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59827

Sist oppdatert: 2014-06-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 82 S (2013-2014), Innst. 239 S (2013-2014)

Beskrivelse: Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 9/2014 av 14. februar 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1025/2012 om europeisk standardisering

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4898 13. jun 2014 Komiteens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)