Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59724

Sist oppdatert: 2014-06-02 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 81 S (2013-2014), Innst. 208 S (2013-2014)

Beskrivelse: Utbygging og finansiering av rv 13 ved Joberget i Hordaland gjennom utviding av Vossapakko

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4818 3. jun 2014 Innstillingens tilråding: romertallene I og II. Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)