Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59723

Sist oppdatert: 2014-06-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 79 L (2013-2014), Innst. 243 L (2013-2014), Lovvedtak 64 (2013-2014)

Beskrivelse: Endringar i EØS-høringsloven (europeisk standardisering)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4899 13. jun 2014 Komiteens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)
4900 13. jun 2014 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)