Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59721

Sist oppdatert: 2014-06-15 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 83 L (2013-2014), Innst. 275 L (2013-2014), Lovvedtak 67 (2013-2014)

Beskrivelse: Endringer i politiloven (tigging)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4913 16. jun 2014 Forslag nr. 1 og 3 på vegne av SV. Nei 10% (10/104) 90% (94/104) 38% (65/169)
4914 16. jun 2014 Forslag nr. 2 på vegne av SV. Ja 53% (55/104) 47% (49/104) 38% (65/169)
4915 16. jun 2014 Stor bokstav A. Ja 53% (55/104) 47% (49/104) 38% (65/169)
4916 16. jun 2014 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 53% (55/104) 47% (49/104) 38% (65/169)
4917 16. jun 2014 Stor bokstav B. Ja 53% (55/104) 47% (49/104) 38% (65/169)
4918 16. jun 2014 Stor bokstav C. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)