Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59710

Sist oppdatert: 2014-06-16 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:61 S (2013-2014), Innst. 252 S (2013-2014)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lise Christoffersen, Kjell-Idar Juvik, Ingvild Kjerkol, Sverre Myrli og Magne Rommetveit om at bompenger også kan benyttes til nødvendige, eksterne beredskapstiltak (endring av veglova § 27)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5026 18. jun 2014 Forslag nr. 1 på vegne av A. Nei 37% (38/103) 63% (65/103) 39% (66/169)
5027 18. jun 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)