Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59667

Sist oppdatert: 2014-06-15 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 72 L (2013-2014), Innst. 295 L (2013-2014), Lovvedtak 75-76 (2013-2014)

Beskrivelse: Pasientjournalloven og helseregisterloven

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4939 16. jun 2014 Forslag nr. 5 og 6 på vegne av V. Nei 5% (5/104) 95% (99/104) 38% (65/169)
4940 16. jun 2014 Forslag nr. 4 på vegne av SV og V. Nei 9% (9/104) 91% (95/104) 38% (65/169)
4941 16. jun 2014 Forslag nr. 2 og 3 på vegne av Sp, SV og V. Nei 14% (15/104) 86% (89/104) 38% (65/169)
4942 16. jun 2014 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp, SV og V. Nei 47% (49/104) 53% (55/104) 38% (65/169)
4943 16. jun 2014 Stor bokstav B, § 10 Ja 92% (96/104) 8% (8/104) 38% (65/169)
4944 16. jun 2014 Restrerende paragrafer under stor bokstav B og stor bokstav A Ja 96% (99/103) 4% (4/103) 39% (66/169)
4945 16. jun 2014 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 95% (96/101) 5% (5/101) 40% (68/169)