Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59663

Sist oppdatert: 2014-06-02 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 77 L (2013-2014), Innst. 194 L (2013-2014), Lovvedtak 54 (2013-2014)

Beskrivelse: Lov om forvaltning av alternative investeringsfond

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4811 3. jun 2014 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av SV. Nei 3% (3/96) 97% (93/96) 43% (73/169)
4812 3. jun 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)
4813 3. jun 2014 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)