Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 59662

Sist oppdatert: 2014-06-15 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 64 L (2013-2014), Innst. 258 L (2013-2014), Lovvedtak 92 (2013-2014)

Beskrivelse: Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4976 16. jun 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)
4977 16. jun 2014 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)