Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59660

Sist oppdatert: 2014-06-15 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 73 L (2013-2014), Innst. 251 L (2013-2014), Lovvedtak 78 (2013-2014)

Beskrivelse: Endringer i ferieloven mv.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4955 16. jun 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)
4957 16. jun 2014 Alternativ votering mellom innstillingens romertall VIII og forslag nr.1 fra Sp Ja 94% (96/102) 6% (6/102) 40% (67/169)
4956 16. jun 2014 Alternativ votering mellom innstillingens romertall VIII og forslag nr.1 fra Sp Nei 6% (6/102) 94% (96/102) 40% (67/169)
4958 16. jun 2014 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)