Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59658

Sist oppdatert: 2014-06-18 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 78 S (2013-2014), Innst. 284 S (2013-2014)

Beskrivelse: Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) nr. 254/2014 om eit fleirårig forbrukarprogram for 2014-2020 (Forbrukarprogrammet 2014-2020)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5081 19. jun 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)