Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59657

Sist oppdatert: 2014-06-15 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 69 S (2013-2014), Innst. 277 S (2013-2014)

Beskrivelse: Samtykke til tiltredelse av London-overenskomsten av 17. oktober 2000 om anvendelsen av artikkel 65 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4901 16. jun 2014 Komiteens tilråding Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)