Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59591

Sist oppdatert: 2014-06-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 236 S (2013-2014)

Beskrivelse: Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2011

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4836 10. jun 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)