Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59589

Sist oppdatert: 2014-06-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 62 L (2013-2014), Innst. 205 L (2013-2014), Lovvedtak 62 (2013-2014)

Beskrivelse: Endringer i naturmangfoldloven

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4886 12. jun 2014 Forslag nr. 3 på vegne av MDG. Nei 2% (2/102) 98% (100/102) 40% (67/169)
4887 12. jun 2014 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av MDG, SV og V. Nei 11% (11/103) 89% (92/103) 39% (66/169)
4888 12. jun 2014 Komiteens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
4889 12. jun 2014 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)