Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59588

Sist oppdatert: 2014-06-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 61 L (2013-2014), Innst. 249 L (2013-2014), Lovvedtak 63 (2013-2014)

Beskrivelse: Endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling kapittel 14 (bestemmelsene om konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annen lovgivning)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4882 12. jun 2014 Komiteens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
4883 12. jun 2014 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)