Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59585

Sist oppdatert: 2014-06-02 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 19 (2013-2014), Innst. 200 S (2013-2014)

Beskrivelse: Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4795 3. jun 2014 Forslag nr. 10 og 11 på vegne av SV. Nei 3% (3/96) 97% (93/96) 43% (73/169)
4796 3. jun 2014 Forslag nr. 9 på vegne av Sp og SV. Nei 9% (9/96) 91% (87/96) 43% (73/169)
4797 3. jun 2014 Forslag nr. 8 på vegne av KrF og V. Nei 10% (10/96) 90% (86/96) 43% (73/169)
4798 3. jun 2014 Forslag nr. 6 og 7 på vegne av KrF, SV og V. Nei 13% (12/96) 88% (84/96) 43% (73/169)
4799 3. jun 2014 Forslag nr. 5 på vegne av KrF, Sp, SV og V. Nei 19% (18/96) 81% (78/96) 43% (73/169)
4800 3. jun 2014 Forslag nr. 4 på vegne av A og SV. Nei 32% (31/96) 68% (65/96) 43% (73/169)
4801 3. jun 2014 Forslag nr. 1 - 3 på vegne av A, Sp og SV. Nei 40% (38/96) 60% (58/96) 43% (73/169)
4802 3. jun 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)