Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59584

Sist oppdatert: 2014-06-02 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 60 S (2013-2014), Innst. 219 S (2013-2014)

Beskrivelse: Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 99/2013 som endret ved forordning 1383/2013 om det europeiske statistikkprogram for 2013-2017

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4814 3. jun 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)